Kontakt szkolenia liderów

PARTNER PROJEKTU
Szkolenia Liderów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al.Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel. 667 200 536
fax /22/ 564 86 23
Imię i Nazwisko Funkcja Telefon e-mail
Gertruda Krystyna Świderska Koordynator merytoryczny projektu /22/ 564 99 41 gswide@sgh.waw.pl
Małgorzata Krysik Koordynator projektu ds. zadań Partnera /22/ 564 99 41 nzwzoz1@gmail.com
Wioletta Baran Koordynator ds. ewaluacji oraz audytu wewnętrznego 667 200 598 wbaran1@sgh.waw.pl
Monika Raulinajtys-Grzybek Pracownik administracyjny 667 208 814 raulinajtys@gmail.com
Natalia Twarowska Pracownik ds. monitorowania projektu 509 469 696 ntwarowska@macauditor.pl
Anna Senator Księgowość SGH /22/ 564 9555 asenat@sgh.waw.pl
Cezary Branicki Dział Zamówień Publicznych SGH /22/ 564 9665 cbrani@sgh.waw.pl