Rekrutacja na szkolenie organizowane w województwie WARMIŃSKO - MAZURSKIM

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na kolejne bezpłatne szkolenie – konferencję organizowane w ramach realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Projektu.

Szkolenie odbędzie się w województwie:  

Warmińsko - Mazurskim –  13 listopada 2012 r.

Zaproszenia wysyłane są do Państwa drogą elektroniczną na ogólne adresy skrzynek mailowych
lub na skrzynki podane przez Państwa w chwili dokonywania rejestracji na platformie informatycznej Projektu www.nzzoz.mz.gov.pl, na której mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na jego temat po wcześniej dokonanej rejestracji.

Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania dowolnej liczby osób z podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz po dwie osoby z podmiotów tworzących.

Zaznaczamy również, że realizację planowanego Projektu uzasadnia potrzeba działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn. Zatem jeżeli liczba osób, do których adresowany jest Projekt w danym podmiocie leczniczym lub podmiocie tworzącym będzie wyższa niż liczba pracowników jednostki mogących uczestniczyć w szkoleniach, kierownik jednostki powinien w pierwszej kolejności delegować do uczestnictwa kobiety.

Zawiadamiamy również, że o miejscu, terminie oraz godzinie rozpoczęcia szkolenia zostaną
bądź zostali już Państwo poinformowani przez współpracującą z Ministerstwem Zdrowia w zakresie działań rekrutacyjno – organizacyjnych, firmą FUNDACJA PRO ECONOMICUS.

Jeśli zatem są Państwo zainteresowani udziałem w powyższych szkoleniach, a nie otrzymali Państwo jeszcze zaproszenia, poniżej podajemy bezpośredni kontakt pod którym można dokonywać zgłoszeń.

Firma :

FUNDACJA PRO ECONOMICUS

Adres

ul. Bagatela 10 lok. 10

 

00-585 Warszawa

Fax     

022 627 22 47

Pani:   

DOROTA SEREDYN

Tel.     

022 821 91 20, 606 454 440

E-mail

d.seredyn@constructionclub.pl

Pani:   

MARZENA WOŹNIAK

Tel.     

022 821 91 20, 606 772 300

E-mail

m.wozniak@constructionclub.pl

dodano 14.10.2012 priorytet: Niski