Obsługę organizacyjną szkoleń będzie prowadzić KDK Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że wyłoniona w toku postępowania przetargowego firma KDK Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za obsługę organizacyjną jednodniowych szkoleń - konferencji organizowanych w ramach realizowanego Projektu.

W związku tym KDK Sp. z o.o., w imieniu Ministerstwa Zdrowia, będzie w szczególności zapraszała Państwa na szkolenia i potwierdzała Państwa obecność na szkoleniach.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o potwierdzanie obecności na szkoleniach wyłącznie firmie KDK Sp. z o.o. - sposób potwierdzania obecności zostanie wskazany w wysłanym do Państwa zaproszeniu.

Jednocześnie prosimy o nie przysyłanie potwierdzeń do Ministerstwa Zdrowia.

dodano 02.01.2013 priorytet: Niski