Rekrutacja na szkolenie organizowane w województwie ŁÓDZKIM

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na kolejne bezpłatne szkolenie – konferencję organizowane w ramach realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Projektu.

Szkolenie odbędzie się w województwie:  

Łódzkim –  20 lutego 2013 r.

Zaproszenia wysyłane są do Państwa drogą elektroniczną na ogólne adresy skrzynek mailowych
lub na skrzynki podane przez Państwa w chwili dokonywania rejestracji na platformie informatycznej Projektu www.nzzoz.mz.gov.pl, na której mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na jego temat po wcześniej dokonanej rejestracji.

Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania dowolnej liczby osób z podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oraz z podmiotów tworzących.

Zaznaczamy również, że realizację planowanego Projektu uzasadnia potrzeba działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie zrównania szans kobiet i mężczyzn. Zatem jeżeli liczba osób, do których adresowany jest Projekt w danym podmiocie leczniczym lub podmiocie tworzącym będzie wyższa niż liczba pracowników jednostki mogących uczestniczyć w szkoleniach, kierownik jednostki powinien w pierwszej kolejności delegować do uczestnictwa kobiety.

Zawiadamiamy również, że o miejscu, terminie oraz godzinie rozpoczęcia szkolenia zostaną
bądź zostali już Państwo poinformowani przez współpracującą z Ministerstwem Zdrowia w zakresie działań rekrutacyjno – organizacyjnych, firmę KDK Sp. z o.o.

Jeśli zatem są Państwo zainteresowani udziałem w powyższych szkoleniach, a nie otrzymali Państwo jeszcze zaproszenia, poniżej podajemy bezpośredni kontakt pod którym można dokonywać zgłoszeń.

Firma :

KDK Sp. z o.o.

Adres

ul. Mokotowska 14

 

00-561Warszawa

Fax     

022 379 23 01

Pani:   

Agnieszka Maciątek

Tel.     

022 379 23 40

E-mail

agnieszka@kdkinfo.com.pl

Pani:   

Anna Chabros

Tel.     

022 379 23 40

E-mail

anna.chabros@kdkinfo.pl

 

Jak się zgłosić na szkolenie

Aby dokonać oficjalnego zgłoszenia prosimy każdego uczestnika o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego:

http://www.kdkinfo.com.pl/formularze/ministerstwo_zdrowia/index.php?option=com_rsform&formId=6


Po prawidłowym wypełnieniu formularza, każda zarejestrowana osoba otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z podglądem danych wpisanych do formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o zwrócenie uwagi na wybór miejsca i terminu. Na chwilę obecną terminarz szkoleń (za wyjątkiem Warszawy) obejmuje jedynie region oraz datę.  Szczegółową informację odnośnie miejsca Szkolenia otrzymają Państwo w terminie późniejszym.

Na ok. tydzień przed szkoleniem otrzymają Państwo drogą elektroniczną formularz PEFS, który po dokładnym wypełnieniu przekażecie Państwo pracownikowi Ministerstwa Zdrowia w dniu rozpoczęcia Szkolenia, w trakcie porannej rejestracji.

 

W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt telefoniczny.

dodano 02.01.2013 priorytet: Niski