Badania ankietowe końcowe

 

Raport do pobrania:

Raport badania ankietowe końcowe

 


 

Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ

 

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem Państwa w szkoleniach organizowanych w Projekcie partnerskim Ministerstwa Zdrowia i Szkoły Głównej Handlowej, prosimy Państwa o wzięcie udziału w badaniach końcowych. Badania prowadzone są pośrednictwem platformy elektronicznej. Badania ankietowe są anonimowe.

 

Pytania zawarte w ankiecie nie wymagają wzięcia udziału w szkoleniu liderów. Dotyczą ogólnych zasad funkcjonowania systemu informacyjnego w Państwa Zakładzie zorientowanego na generowanie informacji zarządczej. Udzielenie odpowiedzi może wymagać współpracy wewnątrz Zakładu.

 

Poza oceną systemu informacyjnego, celem ankiety jest również wywołanie określonych zachowań wewnątrz Zakładu, które prowadzić mogą do budowy efektywnego systemu tworzenia i wykorzystania informacji zarządczej.

Badanie jakości tego systemu i uzyskane wyniki mogą stanowić uzasadnienie do wnioskowania, w kolejnym okresie programowania, o środki unijne na kolejną edycję szkoleń w zakresie rachunku kosztów i informacji zarządczej.

 

Aktualnie na platformie zamieszczona została ankieta końcowa, o wypełnienie której prosimy osobę koordynującą lub zajmująca się przygotowaniem informacji zarządczej, w tym informacji kosztowej w Państwa Zakładzie.

W roku 2011 za pośrednictwem platformy przeprowadzone zostały badania wstępne, z których raport dostępny jest po zalogowaniu dla podmiotów, które wypełniły ankietę. Wypełnienie ankiety końcowej nie wymaga wypełnienia ankiety wstępnej.  

 

Odesłanie do komunikatu lub powielenie go (zmianie ulegnie jednak data)

http://www.nzzoz.mz.gov.pl/news/pokaz/id/11

 

Ankietę, prosimy wypełnić do 31 października 2013 roku.

Prośba podyktowana jest założeniami badania, tzn. ważne jest, aby wszystkie ankietowane podmioty lecznicze miały możliwość wypełnienia zarówno ankiety wstępnej, jak i końcowej (w roku 2013) w podobnym czasie.

 

 

Z wyrazami szacunku

Koordynator ds. badań

i promocji rezultatów oraz ewaluacji Projektu

 


 

Wypełnianie ankiety - instrukcja

W celu wypełnienia ankiety należy zalogować się do serwisu http://www.nzzoz.mz.gov.pl. Jeżeli nie mają Państwo konta w tym systemie należy przejść krótką rejestrację rozpoczynającą się od znalezienia własnej jednostki na liście pod adresem http://nzzoz.mz.gov.pl/jednostka/lista i postępować dalej według instrukcji rejestracji umieszczonej pod adresem http://nzzoz.mz.gov.pl/pomoc#rejestracja . W przypadku problemów z dostępem do systemu proszę o kontakt administratorem platformy elektronicznej (Radosław Wójtowicz r.wojtowicz@mz.gov.pl)

Po zalogowaniu się do systemu pojawi się nowa zakładka dostępna dla Państwa jednostki - „ankieta”. W celu wypełnienia ankiety należy otworzyć tą zakładkę, a następnie wybrać na dole strony opcję „Wypełnij ankietę końcową”.

Ankieta składa się z 20 stron poprzedzonych stroną informacyjną o zakładzie. Każda strona jest zapisywana oddzielnie. W dowolnym momencie można przerwać wypełnianie ankiety i wrócić do niej innym razem, a zapisane już strony nie zostaną utracone. Zapisane już strony można modyfikować do czasu zatwierdzenia ankiety. Ankieta składa się z trzech podstawowych rodzajów pól: pól jednokrotnego wyboru, pól wielokrotnego wyboru i pól słownikowych z gotowymi odpowiedziami lub skalą. Na każdej stronie należy odpowiedzieć na wszystkie pytania i podpunkty. W przeciwnym wypadku system nie zatwierdzi strony i pokaże, które pola należy jeszcze wypełnić.

Po wypełnieniu wszystkich pól system na zakładce „ankieta” obok opcji „Wypełnij ankietę końcową” udostępnia opcję „Zatwierdź ankietę końcową”. Opcja ta potwierdza dane wprowadzone do ankiety przez Państwa jednostkę. Zatwierdzenie ankiety uniemożliwia jej dalszą edycję.

Dodatkowo dla Państwa wygody na platformie udostępniono ankietę w formie papierowej. Ankieta ta służy wyłącznie do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami, bez wykorzystania komputera. Właściwą ankietą, jaką powinna wypełnić jednostka jest ankieta w postaci cyfrowej na platformie http://nzzoz.mz.gov.pl. Ankieta papierowa jest dostępna na zakładce „ankieta” pod linkiem „Ankieta papierowa”.

 

W kwestii pytań technicznych prosimy o kontakt ze specjalistą w Wydziale Informatyzacji Urzędu Biura Dyrektora Generalnego MZ (Radosław Wójtowicz r.wojtowicz@mz.gov.pl )

 

W kwestii pytań merytorycznych prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. badań i promocji rezultatów oraz ewaluacji Projektu (dr Wioletta Baran wbaran1@sgh.waw.pl )

dodano 11.04.2013 priorytet: Niski