Zakończenie projektu: Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia – Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uprzejmie informują, iż z dniem 31 grudnia 2013 r. został zakończony projekt pn.: Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji
i konsolidacji ZOZ
, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wartość projektu: 7 672 580,99 zł

- Wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 6 521 693,84 zł

- Wartość dofinansowania w ramach środków krajowych: 1 150 887,15 zł.

W ramach projektu zostało przeszkolonych 6460 osób, w tym 6052 reprezentantów podmiotów leczniczych, w szczególności kadry zarządzającej oraz 408 przedstawicieli podmiotów tworzących. Wśród pracowników podmiotów leczniczych zostało przeszkolonych 1290 liderów rachunku kosztów. 

dodano 31.12.2013 priorytet: Niski