Pomoc

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Rejestracja nowego użytkownika
  1. Nie przychodzi mail aktywacyjny
  2. Alternatywna aktywacja konta
 3. Logowanie
  1. Odzyskiwanie hasła
 4. Strona główna
 5. O projekcie
 6. Szkolenia
 7. Komunikaty
 8. Pomoc
 9. Kontakt

Wstęp

Niniejsza platforma informatyczna służy do wymiany informacji w zakresie całego projektu szkoleniowego. Na platformie mogą się rejestrować Zakłady Opieki Zdrowotnej. Po rejestracji mają możliwość określenia liczby osób, które chcą wysłać na szkolenia, mogą pobrać dostępne materiały szkoleniowe oraz dowiedzieć się wszystkich pozostałych informacji związanych ze szkoleniami.

Rejestracja nowego użytkownika

Na platformie mogą się rejestrować tylko i wyłącznie Zakłady Opieki Zdrowotnej. Rejestracja nowego użytkownika reprezentującego ZOZ składa się z następujących etapów:

 1. Wybór właściwej jednostki ZOZ, którą reprezentuje nowy użytkownik

  W celu wybrania jednostki należy kliknąć link "Wybierz" przy odpowiedniej jednostce ZOZ. Do wyboru jednostki służy wyszukiwarka, która umożliwia filtrowanie listy jednostek ZOZ po nazwie i po mieście.

 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego

  Po wybraniu jednostki ZOZ, pokazuje się formularz wprowadzania pozostałych danych rejestracyjnych. W formularzu tym na początku wyraźnie widoczna jest wybrana jednostka ZOZ. Do danych rejestracyjnych należą: nazwa użytkownika, hasło, imię, nazwisko, mail. Formularz zawiera jeszcze jedno dodatkowe pole kod. W pole to należy wpisać kod odczytany z obrazka znajdującego się poniżej. W przypadku niemożliwości odczytania kodu należy wygenerować nowy kod klikając na przycisk odśwież.

  Na każde pole narzucone są ograniczenia i specjalne warunki. Jeżeli wprowadzone wartości nie spełniają określonych wymagań platforma zwraca formularz ze stosowną informacją merytoryczną dotyczącą błędnej wartości. Taka wiadomość znajduje się przy polu, którego dotycz błąd. Nazwa użytkownika musi być unikalna na całej platformie. Jeżeli w systemie jest już użytkownik o takiej nazwie jak wprowadzona w formularzu, należy wprowadzić inną nazwę. Hasło musi składać się z minimum 6 znaków i zawierać co najmniej jedną cyfrę. Pole mail musi zawierać poprawny adres poczty elektronicznej. Kod musi być zgodny ze znakami znajdującymi się na obrazku.

  Uwaga ! Adres poczty elektronicznej podawany w polu mail, jest adresem tylko do celów kontaktowych bezpośrednio z użytkownikiem. Na mail ten nie zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna konta.

  Poprawne wypełnienie wszystkich pól powoduje zakończenie procesu rejestracji, a na wewnętrzny adres poczty elektronicznej wybranej jednostki ZOZ (chodzi o adres mailowy - „ZOZ-mail”- przyporządkowany Państwa jednostce w Rejestrze ZOZ) zostanie wysłana wiadomość z linkiem do aktywacji konta. Wysłanie wiadomości jest potwierdzone przez informację prezentowaną na stronie. Znajduje się tam dokładny adres poczty na jaki została wysłana wiadomość aktywacyjna oraz krótka informacja jak dalej postępować w celu aktywacji konta. Wiadomość może zostać dostarczona od kilku do kilkunastu minut od zakończenia rejestracji.

  Uwaga ! Po zakończeniu rejestracji należy się upewnić, że jednostka posiada dostęp do „zoz-maila”, na który została wysłana wiadomość aktywacyjna. Najlepiej w tym celu zwrócić się do informatyków państwa jednostki ZOZ. W przypadku braku dostępu do maila przypisanego jednostce na platformie, udostępniono dodatkową opcję Alternatywna aktywacja konta

  Uwaga ! W przypadku gdy jednostka ma dostęp do "zoz-maila", a wiadomość aktywacyjna nie przychodzi przez dłuższy okres czasu (godzinę) istnieje możliwość ponownego wysłania wiadomości z linkiem aktywacyjnym patrz sekcja Nie przychodzi mail aktywacyjny

  Uwaga ! Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) nie administruje platformą i nie odpowiada w żaden sposób za działanie tego systemu. W sprawach technicznych dotyczących platformy szkoleniowej proszę o kontakt na mail znajdujący się na dole strony.

 3. Aktywacja konta poprzez odebranie maila zwrotnego z adresu jednostki ZOZ

  Po odebraniu wiadomości z wewnętrznego adresu poczty elektronicznej ZOZ należy kliknąć na link znajdujący się w wiadomości lub wpisać podany w nim adres WWW do przeglądarki. Jeżeli wszystkie dane są poprawne, pojawi się wiadomość o tym, że konto zostało aktywowane. Od tego momentu można się już zalogować na utworzone konto podając nazwę użytkownika i hasło.

Nie przychodzi mail aktywacyjny

W przypadku gdy nie przychodzi mail z linkiem do aktywacji konta możliwe jest ponowne wysłanie ww. wiadomości. Operację tę inicjuje użytkownik i wykonuje się ją za pomocą opcji znajdującej się pod adresem ponowna aktywacja. Link do tej operacji jest również dostępny pod formularzem logowania. Po wybraniu opcji "ponowna aktywacja" system prezentuje formularz, w którym należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło podane podczas rejestracji.
Jeżeli nazwa użytkownika i hasło są poprawne, platforma ponownie wyśle wiadomość z linkiem aktywacyjnym na adres jednostki, do której należy użytkownik. Po ponownym wysłaniu wiadomości aktywacyjnej system pokazuję stronę główną z komunikatem w górnej części strony informującym o przeprowadzonej operacji.

Alternatywna aktywacja konta

Alternatywna aktywacja polega na zmianie adresu mailowego przypisanego jednostce na platformie szkoleniowej, co umożliwi poprawne dokończenie rejestracji użytkownika. Szczegóły operacji znajdują się pod adresem: Alternatywna aktywacja konta

Strona główna

Strona główna stanowi ekran powitalny platformy szkoleniowej. Jest pierwszą stroną, która zawsze pokazuje się użytkownikom, zarówno przed jak i po logowaniu. Głównym elementem tej strony są linki służące do logowania oraz do rejestracji nowego użytkownika. Są to odpowiednio:

 • "Mam już konto" - pokazuje ekran logowania dla zarejestrowanego użytkownika
 • "Nie, chciałbym założyć konto ZOZ" - pokazuje formularz rejestracji nowego użytkownika, patrz sekcja Rejestracja nowego użytkownika

Logowanie

W celu zalogowania się należy wybrać na stronie głównej platformy opcję: "Mam już konto". Dalej nastąpi przekierowanie na stronę logowania. W wyświetlanym formularzu należy podać nazwę użytkownika i hasło, wprowadzone podczas rejestracji użytkownika. W przypadku gdy hasło lub nazwa użytkownika nie jest poprawna, platforma informuje o tym w postaci komunikatu o błędzie.

Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji platformy. Może ustawić liczbę zadeklarowanych osób na szkolenia z danej jednostki ZOZ. Może pobrać dowolne materiały szkoleniowe przygotowane przez obsługę szkoleń.

W celu poprawnego wylogowania się z platformy, należy wybrać link "wyloguj" znajdujący się w prawej górnej części panelu użytkownika.

Uwaga ! Po 30 minutach bezczynności, użytkownik jest automatycznie wylogowywany i musi się ponownie zalogować, żeby dalej korzystać z serwisu.

Odzyskiwanie hasła

Jeżeli użytkownik zapomniał hasło do swojego konta, platforma udostępnia opcję odzyskiwania hasła. W celu odzyskania konta należy wybrać opcję "Zapomniałem hasło", znajduje się ona pod formularzem logowania. W formularzu odzyskiwania hasła należy podać nazwę użytkownika i aktualny wewnętrzny adres poczty elektronicznej jednostki ZOZ użytkownika. Jeżeli nazwa użytkownika i adres są poprawne, platforma wygeneruje dla konta nowe hasło, które następnie wyśle na adres poczty elektronicznej jednostki ZOZ podany w formularzu odzyskiwania hasła. Po operacji odzyskiwania system pokazuję stronę główną wraz z komunikatem informującym o przeprowadzeniu operacji odzyskiwania hasła.

Uwaga ! Po przeprowadzeniu operacji odzyskiwania hasła, nie ma możliwości dostępu do konta za pomocą starego hasła. Stare hasło jest podmieniane przez nowo wygenerowany ciąg znaków, który jest przesyłany na adres jednostki ZOZ.

O projekcie

W zakładce tej można znaleźć wszystkie podstawowe informacje na temat projektu szkoleniowego „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej”. Zakładka ta jest zorganizowana w postaci haseł i ich opisów. Lista dostępnych haseł znajduje się na panelu z lewej strony. Po wybraniu hasła na panelu z prawej strony pojawia się opis powiązany z danym hasłem. Po wejściu na zakładkę „O projekcie” domyślnie wyświetlany jest zawsze opis pierwszego hasła.

Szkolenia

Zakładka „Szkolenia” zawiera informacje na temat samych szkoleń. Zakładka jest zorganizowana w postaci haseł i ich opisów. Lista dostępnych haseł znajduje się na panelu z lewej strony. Po wybraniu hasła na panelu z prawej strony pojawia się opis powiązany z danym hasłem. Po wejściu na zakładkę „Szkolenia” domyślnie wyświetlany jest zawsze opis pierwszego hasła.

Komunikaty

Zakładka komunikaty służy do wyświetlania komunikatów kierowanych do użytkowników platformy szkoleniowej przez organizatorów projektu szkoleniowego. Komunikaty prezentowane są w postaci listy nagłówków aktualnych komunikatów. Każdy nagłówek jest jednocześnie linkiem do widoku całego komunikatu. W celu obejrzenia treści komunikatu, wystarczy wybrać interesujący nagłówek. Sposób sformatowania nagłówka pokazuje priorytet komunikatu. Istnieją trzy poziomy priorytetów komunikatu:

 • Niski – nagłówek jest normalny nie pogrubiony, a kolor czcionki jest czarny
 • Normalny – nagłówek jest pogrubiony, kolor czcionki czarny
 • Wysoki – nagłówek jest pogrubiony, a kolor czcionki jest czerwony

Komunikaty są zawsze ułożone według priorytetów od najwyższego do najniższego. Jeżeli komunikaty mają ten sam priorytet, o kolejności decyduje data dodania. Nowsze są prezentowane wyżej na liście od starszych.

Po wybraniu nagłówka komunikatu, pokazuje się widok szczegółów komunikatu. Składa się on z nagłówka, treści i informacji dodatkowych tj. data dodania i priorytet. W celu powrotu do listy wszystkich aktualnych komunikatów należy wybrać link „Komunikaty” znajdujący się w lewej górnej części widoku komunikatu. Można też posłużyć się opcją o tej samej nazwie z menu głównego.
Komunikaty, których czas publikacji upłynął, są automatycznie przenoszone do archiwum komunikatów. Archiwum jest dostępne za pomocą opcji „Archiwum komunikatów”, która znajduje się pod listą aktualnych komunikatów. Archiwum komunikatów posiada dodatkowo możliwość wyszukiwania komunikatów po takich polach jak nagłówek, czas publikacji, treść i priorytet.

Pomoc

Wybranie opcji „Pomoc” pokazuje niniejszą stronę z pomocą.

Kontakt

Na tej zakładce znajdują się informacje kontaktowe do instytucji i osób organizujących i prowadzących projekt szkoleniowy „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej”. Zakładka „Kontakt” zawiera także linki do stron internetowych wszystkich instytucji związanych z projektem.