Alternatywna aktywacja konta

W pierwotnym założeniu, wiadomość aktywacyjna była wysyłana na adres mailowy jednostki przydzielony w ramach informatyzacji ZOZ tzw. „zoz-mail”. Miało to zagwarantować wiarygodność osób rejestrujących się na platformie, potwierdzając ich przynależność do jednostek, które wybrali podczas rejestracji. Wiele jednostek nie posiada jednak dostępu do tego maila.

Rozwiązanie

W przypadku niemożliwości uzyskania dostępu do adresu mailowego „zoz-mail” pojawiającego się w informacji rejestracyjnej, należy wystosować do administracji platformy szkoleniowej pismo z prośbą o zmianę adresu e-mail na aktualnie wykorzystywany przez jednostkę. Pozwoli to na przesłanie maila z aktywacją konta na właściwe konto za pomocą opcji Nie przychodzi mail aktywacyjny.

Jednocześnie w piśmie można umieścić prośbę o aktywowanie konta użytkownika, który już został utworzony na platformie przez Państwa jednostkę. Na podstawie pisma, po sprawdzeniu danych jednostki, administrator ręcznie aktywuje konto danego użytkownika. Poniżej znajdują się wszystkie informacje jakie powinno zawierać pismo oraz adres na jaki ma być wysłane.

Pismo powinno posiadać następujące informacje:

  • Szczegółowe dane jednostki ZOZ (nazwa i adres)
  • Dane kontaktowe do jednostki ZOZ lub konkretnego pracownika zajmującego się obsługą platformy szkoleniowej
  • Informację o tym, że właściwym adresem mailowym wykorzystywanym przez pracowników danej jednostki jest adres: (podać aktualnie wykorzystywany adres mailowy)
  • Prośbę o dokonanie aktywacji użytkownika: (podać nazwę użytkownika utworzonego podczas rejestracji )
  • Odpowiednie podpisy i pieczątki

Pismo należy wysłać na adres:

MZ
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Informatyzacji Urzędu

w celu przyspieszenia sprawy pismo można przesłać faxem na numer (sekretariat Biura Dyrektora Generalnego):

0-22 634-94-67