Najczęściej zadawane pytania

Problem z dostępem do ZOZ-maila.

Jeśli nie mają Państwo – bądź nie wiedzą, że mają – dostępu do ZOZ-maila należy w pierwszej kolejności skontaktować się z informatykiem zatrudnionym w Państwa ZOZ, który powinien pomóc w tym zakresie. W przypadku, jeśli informatyk nie potrafi poradzić sobie z zaistniałym problem, w dalszej kolejności należy skontaktować się z Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia pod numerem telefonu /22/ 572 09 20 Ostatnim ogniwem, który może udzielić Państwu pomocy jest – zatrudniony w Ministerstwie Zdrowia – administrator platformy dostępny pod numerem telefonu /22/ 63 49 576, r.wojtowicz@mz.gov.pl

UWAGA! Należy przestrzegać kolejności podejmowanej pomocy gdyż każda następna osoba z pewnością dokona weryfikacji posiadanej przez Państwa wiedzy w powyższym zakresie.

 

Problemy z rejestracją.

W przypadku, gdy pojawią się problemy z rejestracją bardzo proszę o skorzystanie z alternatywnego sposobu aktywacji konta dostępnego na stronie głównej platformy.

UWAGA! Proszę nie zgłaszać się do projektu za pomocą wiadomości e-mail, faxem, listem. Jedyna właściwa forma rekrutacji do projektu odbywa się poprzez platformę informatyczną.

 

Nie ma mnie na liście, a spełniam podstawowe kryterium umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu.

W przypadku, gdy nie mogą Państwo odnaleźć swojego ZOZ na liście dostępnej na platformie informatycznej, a ZOZ, w którym są Państwo zatrudnieni spełnia podstawowe kryterium umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu tj. posiada podpisany z NFZ w 2008 r. kontrakt na minimalną kwotę 3 mln zł, bardzo proszę o wysłanie na adres:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Informatyzacji Urzędu

Nr fax 0-22 634-94-67 (sekretariat Biura Dyrektora Generalnego)

Wszystkich niezbędnych danych:

 

Jak i kiedy potwierdzać imienną obecność na szkolenia – konferencje?

Imienną obecność na szkolenia należy potwierdzać poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub przez wysłanie pisma faxem po otrzymaniu zaproszenia na szkolenie, które wskazywać będzie docelowy termin i miejsce. Z uwagi na fakt, iż powyższe zaproszenie otrzymają Państwo od firmy zewnętrznej, która będzie współpracować z Ministerstwem Zdrowia, potwierdzanie obecności należy kierować do tej właśnie firmy. Dodatkowo w celu uwiarygodnienia danych ww. firmy, na platformie informatycznej zostanie zamieszczony komunikat z informacją o nazwie firmy, która podjęła tę współpracę.

UWAGA! Proszę nie wysyłać potwierdzenia w jakiejkolwiek formie do Ministerstwa Zdrowia.

 

Jakie mam podjąć czynności, które po kolei wskażą co zrobić żeby uczestniczyć w szkoleniu?

Bardzo proszę o zapoznanie się z zagadnieniem zamieszczonym na stronie głównej projektu „Krok po kroku w projekcie”.

 

Jak często będę uczestniczyć w szkoleniach – konferencjach ?

W szkoleniu – konferencji będą Państwo uczestniczyć jednorazowo po wcześniejszym potwierdzeniu obecności przesłanej do firmy zewnętrznej współpracującej z Ministerstwem Zdrowia.

 

Sytuacje losowe. Nie mogę przyjechać na szkolenie.

Jeśli nie mogą Państwo przyjechać na szkolenie, należy wytypować kogoś i wysłać w swoim zastępstwie, a następnie niezwłocznie poinformować o tym fakcie firmę zewnętrzną współpracującą z Ministerstwem Zdrowia, od której otrzymali Państwo zaproszenie. Nie podjęcie tych czynności może skutkować obciążeniem Państwa pracodawcy konsekwencjami finansowymi tj. kosztami poniesionymi przez Ministerstwo Zdrowia przeznaczonymi na Państwa szkolenie.

 

Z kim się kontaktować w celu zasięgnięcia informacji na temat Szkoleń – Konferencji i Szkoleń Liderów?

Jeśli chcą Państwo zasięgnąć informacji na temat Szkoleń – Konferencji, bardzo proszę dzwonić pod numery telefonów Lidera Projektu (Ministerstwo Zdrowia) zamieszczone na platformie informatycznej w zakładce „Kontakt”.

Jeśli chcą Państwo zasięgnąć informacji na temat Szkoleń Liderów, bardzo proszę dzwonić pod numery telefonów Partnera Projektu (Szkoła Główna Handlowa) zamieszczone na platformie informatycznej w zakładce „Kontakt”.