KROK PO KROKU właściwej rejestracji i dalszego postępowania w Projekcie

I. Rejestracja

 Rozpoczęcie procesu rejestracji na platformie informatycznej, ustanowienie m.in. loginu, hasła itd. (Proszę wejść w opcję „Nie, chciałbym założyć konto ZOZ” znajdującą się na stronie głównej platformy w ramce „Logowanie / Rejestracja”)

Aktywacja konta poprzez klikniecie na link aktywujacy, który zostanie wysłany na zoz-mail,

Lowoagnie na platformie informatycznej z podaniem właściwego loginu i hasła,

Przejście do zakładki „Dane ZOZ”

Wpisanie deklarowanej liczby uczestników, którzy ze strony Zakładu wezmą udział w szkoleniu.

 

II. Potwierdzanie obecności

Oczekiwanie na zaproszenie, które zostanie wysłane w formie elektronicznej (e-mail) lub papierowej (fax) w terminie III kwartał 2011 – IV kwartał 2013,

Otrzymanie zaproszenia na szkolenie
(UWAGA! Zaproszenie zostanie wysłane przez współpracującą w tym zakresie z Ministerstwem Zdrowia firmę zewnętrzną, która wskaże termin i miejsce szkolenia, ale również i przede wszystkim poprosi o potwierdzenie imiennej obecności na szkolenie),

Przesłanie przez ZOZ imiennego potwierdzenie obecności pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu.

(UWAGA! Potwierdzenie udziału w szkoleniu proszę wysyłać do firmy, od której otrzymają Państwo zaproszenie)

 

III. Udział w szkoleniu

Przyjazd na szkolenie,

Złożenie w punkcie rejestracyjnym wypełnionych i podpisanych odręcznie dokumentów, które uczestnik może wcześniej pobrać z zakładki platformy „Ważne dokumenty” (tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz PEFS, zgoda na przetwarzanie danych osobowych),

Obligatoryjne złożenie podpisu na liście obecności,

Otrzymanie materiałów szkoleniowych,

Udział w szkoleniu,

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej,

Otrzymanie certyfikatu.