Analiza wpływu rozwiązań wypracowanych w ramach Projektu na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia

  • Prawidłowa kalkulacja kosztów usług medycznych dająca możliwość świadomego ustalania cen lub prowadzenia negocjacji z płatnikami w krótkim okresie (np. ubezpieczyciele, usługi komercyjne) oraz długim okresie (NFZ).
  • Analizowanie obiektów kosztów wchodzących w skład nierentownych pacjentów w celu najefektywniejszego ograniczenia strat w przyszłości przy leczeniu podobnych schorzeń.
  • Zmiana podejścia w zarządzaniu kosztami. Odejście od typowych prób ograniczania kosztów na poziomie pozycji rodzajowych np. redukcja wynagrodzeń na rzecz świadomego zarządzania ilością i efektywnością posiadanych zasobów (np. poprzez lepsze wykorzystanie lub redukcję niewykorzystanego potencjału).
  • Możliwość przeprowadzenia rzetelnej ekonomicznej oceny inwestycji proponowanych przez organ założycielski lub właścicielski (przedstawienie rentowności usług, których wykonywanie stanie się możliwe dzięki zakupom sfinansowanym ze źródeł zewnętrznych)
  • Odejście od typowego liczenia rentowności oddziałów (która często jest wynikiem przychodów i kosztów na które dany oddział nie miał żadnego wpływu) na rzecz liczenia rentowności pacjentów lub ich grup w celu uzyskania skutecznego zarządzania rentownością szpitala.
  • Możliwość zbudowania w przyszłości skutecznego systemu planowania i kontroli pozwalającego na jasne wyznaczenie odpowiedzialności za koszty dla poszczególnych oddziałów