Informacje ogólne

W ramach projektu organizowane będą, począwszy od II kwartału 2011 roku, dwa rodzaje szkoleń:

  • Jednodniowe szkolenia-konferencje przeznaczone w szczególności dla kadry zarządczej ZOZ, organizowane w całej Polsce, w miastach – stolicach województw, przewidziane dla wszystkich zakładów objętych projektem;
  • Kilkudniowe szkolenia dla tzw. „liderów” rachunku kosztów, w których powinny wziąć udział (liczące od kilku do kilkunastu osób) zespoły złożone w szczególności z osób reprezentujących kadrę zarządczą ok. 150 ZOZ.

Z uwagi na długi okres realizacji projektu (od 2011r. do 2013r.), docelową organizacją ww. szkoleń zajmować się będzie firma zewnętrzna zatrudniona przez Ministerstwo Zdrowia.

Przed każdorazowym szkoleniem, przeznaczonym dla danego regionu, firma ta wystosuje do Państwa zaproszenie, co najmniej na tydzień przed terminem szkolenia oraz poprosi o potwierdzenie obecności przedstawiciela / przedstawicielki lub przedstawicieli / przedstawicielek Państwa Urzędu. W związku z tym uprzejmie proszę o zapewnienie udziału osoby z Państwa Urzędu w terminach, o których zostaną Państwo poinformowani w ww. zaproszeniu.

Jednostka kierująca osoby na szkolenia poniesie jedynie koszty związane z dojazdem uczestników na szkolenia. Wszystkie pozostałe koszty zostaną pokryte w ramach realizacji projektu.