Ankiety

Informacja dotycząca Zakładów Opieki Zdrowotnej, których przedstawiciele biorą udział w Szkoleniach – Konferencjach

W związku z realizacją cyklu jednodniowych Szkoleń - Konferencji w latach 2011 – 2013, prosimy zakłady opieki zdrowotnej, których uczestnicy biorą udział w powyższym szkoleniu, o wypełnienie ankiety:

  • kwestionariusz ankiety badań wstępnych – w pierwszym roku cyklu szkoleń do 31 grudnia 2011 roku
  • kwestionariusz ankiety badań końcowych – w ostatnim roku cyklu szkoleń, w roku 2013, tj. w terminie od 1 kwietnia do 31 października 2013 roku

 

Wypełnienie ankiety wstępnej i końcowej stanowi element udziału zakładu w Projekcie oraz potwierdzenie zainteresowania tematyką organizowanych szkoleń.

Ankietę powinna wypełnić osoba koordynującą lub zajmująca się przygotowaniem informacji zarządczej, w tym informacji kosztowej.

Ankietę wypełnia się na niniejszej platformie elektronicznej (www.nzzoz.mz.gov.pl). W celu uzyskania dostępu do ankiety należy na stronie głównej platformy zalogować się na konto jednostki założone podczas zgłaszania chętnych na szkolenia - konferencje i następnie wybrać zakładkę "ankieta".

Instrukcja wypełniania ankiety dostępna jest w postaci dokumentu PDF do pobrania: instrukcja wypełniania ankiety

 

W kwestii pytań technicznych prosimy o kontakt ze specjalistą w Wydziale Informatyzacji Urzędu Biura Dyrektora Generalnego MZ (Radosław Wójtowicz r.wojtowicz@mz.gov.pl )

W kwestii pytań merytorycznych prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. badań i promocji rezultatów oraz ewaluacji Projektu (dr Wioletta Baran wbaran1@sgh.waw.pl )