Ankiety

W związku z realizacją cyklu Szkoleń Liderów w latach 2011 – 2013, zakłady opieki zdrowotnej, których uczestnicy biorą udział w powyższym szkoleniu, (ZOZy) powinny wypełnić:

  • kwestionariusz ankiety badań wstępnych – przed wzięciem udziału uczestników w szkoleniu, tj. do 31 grudnia 2011 roku
  • kwestionariusz ankiety badań końcowych – po zakończeniu cyklu szkoleń, w roku 2013, tj. w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2013 roku

 

Wypełnienie ankiety wstępnej stanowi element rejestracji zakładu do udziału w projekcie.

Wypełnienie ankiety końcowej stanowi podstawę wystawienia certyfikatu dla zakładu opieki zdrowotnej, którego zespół wziął udział w Szkoleniu Liderów z tematyki zakresu „Rachunku kosztów.”

Ankietę powinna wypełnić osoba koordynującą lub zajmująca się przygotowaniem informacji zarządczej, w tym informacji kosztowej.

Instrukcja wypełniania ankiety dostępna jest w postaci dokumentu PDF do pobrania: instrukcja wypełniania ankiety

 

W kwestii pytań technicznych prosimy o kontakt ze specjalistą w Wydziale Informatyzacji Urzędu Biura Dyrektora Generalnego MZ (Radosław Wójtowicz r.wojtowicz@mz.gov.pl )

W kwestii pytań merytorycznych prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. badań i promocji rezultatów oraz ewaluacji Projektu (dr Wioletta Baran wbaran1@sgh.waw.pl )