Lista ZOZ zakwalifikowanych do szkoleń

Informujemy, że zakończyła się rekrutacja uczestników na szkolenia liderów w zakresie rachunku kosztów odbywające się w latach 2011-2013 w ramach projektu pn.: ”Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”.

Listę zoz-ów, których pracownicy będą mogli brać udział szkoleniach zawiera załącznik:

Lista wybranych ZOZ

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami (ponad 4 000 zgłoszeń w stosunku do zaplanowanych w projekcie 1200 miejsc) zaistniała konieczność dokonania wybory uczestników szkoleń.

Przy wyborze były brane pod uwagę następujące kryteria:

  • Zarejestrowanie się na platformie Ministerstwa Zdrowia w trakcie trwania rekrutacji na szkolenia liderów oraz zgłoszenie uczestników (minimalna liczba uczestników z danego zoz-u: 3 osoby).
  • Wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Realizacja świadczeń w określonej liczbie zakresów (tzw. wieloprofilowość).

 

W oparciu o podane powyżej kryteria jednostki powstał ranking jednostek, z którego wybrano pierwsze 1200 uczestników.

Etap zgłaszania konkretnych uczestników przez ZOZ do szkoleń liderów, które znalazły się na załączonej liście, rozpoczyna się w momencie mailowego zaproszenia ze strony SGH na szkolenie w podanych możliwych terminach. Mail będzie wysłany na adresy mailowe podane na platformie przy zgłaszaniu ZOZu. Do wyboru będzie kilka terminów i jednostki mają możliwość zgłoszenia uczestników na terminy najbardziej dla nich dogodne. Naie ma konieczności zgłaszania wszystkich uczestników w jednym terminie. Grupy szkoleniowe liczą 30 osób.

ZOZy mają możliwość zmiany terminów zgłoszeń poszczególnych uczestników najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W późniejszym terminie zmiana jest możliwa jedynie pod warunkiem ustanowienia zastępstwa, np. w postaci innego uczestnika, który został zgłoszony na późniejszy termin. Zastępstwo może być ustanowione nie później niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Jednocześnie w przypadku ustanawiania zastępstwa nie jest możliwe przekroczenie całkowitej liczby uczestników z danego ZOZu.

W przypadku niestawienia się zgłoszonej osoby na szkolenie, ZOZ zgłoszonego zostanie obciążony kosztami, jakie zostały poniesione przez organizatora w ramach realizowanego projektu (zakwaterowania, wyżywienia).