Warsztaty na temat konsolidacji świadczeniodawców

Odbyły się dwa warsztaty. Pierwszy warsztat odbył się w Grębiszewie w terminie 16-17 września 2010r., drugi warsztat odbył się w Popowie terminie 9-10 grudnia 2010r. W ramach obu warsztatów odbyły się 2-dniowe sesje po 12 godzin zajęć każda.
Do udziału w warsztacie zostało zaproszonych 20 osób reprezentujących beneficjentów projektu, wyłonionych spośród osób o najwyższych kwalifikacjach, reprezentujących przede wszystkim kadrę kierowniczą ZOZ.
Celem warsztatu było dokonanie przeglądu zagranicznych i krajowych doświadczeń w zakresie różnych form opieki kierowanej oraz analiza perspektyw i warunków wprowadzenia zintegrowanych form opieki zdrowotnej w Polsce.
Efektem warsztatów jest publikacja, która będzie rozdawana uczestnikom szkoleń - konferencji.