Warsztaty na temat metodologii rachunku kosztów

14 sesji w okresie marzec – wrzesień 2010
Warsztaty służyły wypracowaniu nowoczesnych i optymalnych rozwiązań w zakresie metodologii rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej według koncepcji stworzonej przez kadrę naukowo-dydaktyczną Szkoły Głównej Handlowej, pod przewodnictwem Pani Prof. dr hab. Gertrudy Świderskiej. W efekcie warsztatów zrealizowano następujące cele:

  • opracowano szczegółową metodologię rachunku kosztów (proces gromadzenia, przetwarzania i raportowania wewnętrznego informacji o kosztach świadczeń zdrowotnych);
  • opracowano wzorcowy plan kont w części dotyczącej ewidencji kosztów;
  • opracowano instrukcję kosztów;
  • opracowano podręcznik z oprogramowaniem wspierającym proces szkolenia;
  • opracowano wskazówki wykorzystania informacji uzyskanych z rachunku kosztów do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych.

Liczba osób uczestniczących w warsztatach, z uwagi na ich intensywność oraz interaktywny charakter została ograniczona do 60 osób – reprezentujących kadrę zarządczą wybranych ZOZ. Do udziału w tej fazie projektu konieczne było wytypowanie osób wyróżniających się odpowiednimi kompetencjami w obszarze zarządzania w ZOZ i szczególnie zainteresowanych problematyką rachunku kosztów oraz gotowych poświęcić temu przedsięwzięciu znaczną ilość czasu i osobistego zaangażowania.

Załączniki: